zondag 3 januari 2010

Leesplezier bepalender voor leesgedrag van kinderen dan opleidingsniveau van hun familie

Persbericht van de Stchting Lezen, 9 december 2009:
Voorlezen helpt tegen ontlezing

Voorlezen helpt tegen ontlezing. Dat is de conclusie van Annick De Vylder in haar masterscriptie. Ze wint er op 9 december de Scriptieprijs van Stichting Lezen 2009 mee.

Voorlezen helpt tegen ontlezing. Tot die conclusie komt studente Annick De Vylder in haar masterscriptie ‘Leidt voorlezen tot een betere leesattitude? Een quasi-experimenteel onderzoek in het zesde leerjaar van het basisonderwijs’. De studie toont aan dat lezers die met plezier teksten voorlezen aan anderen - in dit geval aan kleuters - minder geneigd zijn om met lezen op te houden. Bovendien bevestigt het onderzoek dat leesplezier meer bepalend is voor het leesgedrag van kinderen dan het opleidingsniveau van hun familie.

Annick De Vylder diende deze scriptie vorig jaar in bij het Instituut voor Onderwijs- en informatiewetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Met het onderzoek wint ze de Scriptieprijs van Stichting Lezen 2009.

Uit het juryverslag: ‘De auteur van de bekroonde scriptie maakte een mooie verbinding tussen onderzoek en praktijk. Er wordt in de wereld van de leesbevorderaars veel gesproken over manieren om het lezen te stimuleren. Zelden worden de effecten van die strategieën gemeten. In deze studie gebeurt dat wel.’ Ze noemt het onderzoek ‘methodologisch voorbeeldig opgezet en met accuratesse uitgevoerd’.

De Scriptieprijs is een initiatief van Stichting Lezen Vlaanderen en Stichting Lezen Nederland. Thema's die aan bod komen zijn bijvoorbeeld leesgewoonte, functies van lezen, leesattitude, leesbevordering, leescultuur en lezen in relatie tot de media. Met de bekroning willen de leesbevorderingsorganisaties de belangstelling voor leesonderzoek verder stimuleren. De prijs, een cheque van 2.500 euro, wordt ieder jaar in december uitgereikt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten