woensdag 16 december 2009

Blíjven voorlezen aan kinderen die zelf hebben leren lezen

NBD/Biblion, de servicedienst van de Nederlandse openbare bibliotheken, zegt over Gewoon maar wachten:
De jonge haas Klumper is zijn vader kwijtgeraakt tijdens het hardlopen. Terwijl hij wacht tot hij gevonden wordt, haalt hij zich van alles in zijn hoofd. Prentvertelling met illustraties in sfeervolle kleuren. Voorlezen vanaf ca. 6 jaar.
(samenvatting door NBD/Biblion)
Wij zijn zelf van mening dat het boek geschikt is voor voorlezen vanaf 3 of 4 jaar. Zoals eerder hier al uiteengezet vinden wij namelijk dat de tekst (hoe prachtig, poëtisch en literair ook) niet heilig is en het erom gaat de gebeurtenissen en de emoties over te brengen; het kind aan de hand te nemen, een fictionele wereld in. Zie ook onze links over voorlezen.

Over het belang van blijven voorlezen aan kinderen die net zelf (hebben) leren lezen, is heel goed geschreven door Karin Kustermans op de site Vertel eens.

De recensie van NBD/Biblion in zijn geheel:

De jonge haas Klumper is zijn vader kwijtgeraakt tijdens het hardlopen. Meestal durft hij het korenveld heus wel over te steken, maar in zijn eentje lijkt het gevaar toch net iets groter dan anders. Terwijl hij wacht op het donker, vraagt hij zich af of ze hem zullen missen. Zijn moeder vast wel, en zijn kleine broertje ook. Van zijn vader is Klumper niet zo zeker. Was hij maar niet zo bang voor de vos en de uil. Deze vertaling van een Noorse prentvertelling is de eerste publicatie van de nieuwe uitgeverij Watervis. De tekst biedt een inkijkje in de gevoelswereld van een kind en verwoordt heel mooi de angst voor het alleen zijn en de troost die het kind - of het hazenjong in dit geval - put uit het denken aan thuis. Door de lange stukken tekst is het boek niet meteen geschikt voor kleuters, die moeite zullen hebben om de aandacht bij de les te houden. De prenten bij het eigenlijke verhaal zijn vrij sober en donker van kleurenpalet, terwijl de illustraties bij het denken aan thuis heel toepasselijk in warme kleuren en eenvoudige lijnen getekend zijn. Een bijzonder boek over angst en troost. Vanaf ca. 6 jaar.

(NBD|Biblion recensie, T. Mortier)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten